1 thought on “sonunda bu da oldu

 1. İşsizlik bahsedildiği kadar demek ki yokmuş
  İş beyenmemezlik varmış.
  Çırak olarak eleman arayan bir çok esnaf var. Zanaat öğretmek için. Ancak iş beğenmemezlikten zaanat öğretecek yeni nesiller bulmak, ikna etmek, mesleği öğrenmek için gerekli sabır, tevazu, edep, saygının temelleri (aile mektebinde verilen) de bu gençlerde olmadığı için. Devamlılık da sağlanamıyor.

  Bu arada aile mektebinden bahsetmişken şu konuya da açıklık getirmek gerekir. Asıl bu toplumun ihtiyacı aslına uygun tekke ve dergâh yapısının tekrar geri gelmesi. Osmanlı devletinde tekkeler bir taraftan tasavvufi eğitimin (insanı terbiye etme) yapıldığı eğitim kurumları iken diğer taraftan toplum hayatının merkezinde yer almaktaydı. Osmanlı kültür hayatında güzel sanatlarla ilgili eğitim tekkelerde yürütülmüş, en güzel sanat eserleri buralardan çıkmıştı. Yoksulların, hastaların, dertlilerin hemen ilk başvurdukları kapılar tekkeler, dergâhlardır.
  Birde esnaflar zenaatkârlar içinde Lonca geleneği ve ruhu tekrar inşa etmekle bu toplumun bozulan ahlak ve birlik yapısının düzelmesine büyük katkı sağlayacaktır.

  Tekke ve dergâhlar bir dönem bazıları kötü yönetilmiş olabilir. Bu sebepten dolayı bunları kapatmak hatadır. Bu yapılar Kurtuluş Savaşında çok büyük emekleri ve katkıları olmuştur.

  Bu mantıkla bakıldığında alkol düzgün kullanılmadığında çok büyük felaketlere yol açılmakta. O zaman Alkol kullanmayı da yasaklamak gerekir. Futbol bugün geldiği noktada oyuncular arasında, taraftarlar arasında kin nefret, saygısızlık, gibi duyguyu körüklediği için bunu da kapatmak gerekir.
  Ancak bu sıkıntıları gidermek için yeni düzenlemeler yapılmakta, kabul edilebilir hale getirmek için bir takım yönetmelikler çıkartılmaktadır. (pek işe yaramıyacak ama neyse nasıl olsa toplumu bununla uyutuluyor.)

yorum bırakın